skip to Main Content
0721 68 00 22 | 0416 181 80 info@ikomfysiocenter.se
Ikom Fysiocenter

IDROTTSTEJP & KINESIOTEJP

Idrottstejp & Kinesiotejp

Idrottstejpningens huvudsyfte är att öka den mekaniska ledstabiliteten och används främst inom idrotten eller i ett idrottsligt syfte, men idrottstejpning används även på patienter utan idrottslig bakgrund.

Tekniken kan användas vid flera olika ortopediska och ortpedmedicinska besvär framför allt i ett förbyggande syfte för att undvika skador men även vid rehabilitering för att begränsa en skada. Detta förutsätter dock att tejpningen utförs på ett korrekt sätt då felaktig användning kan vara till mer skada än nytta.

Förebyggande syfte: 

 • För att minska ledmobiliteten i en viss riktning för att förhindra eventuell översträckning vilket kan vara aktuellt vid instabila leder eller vid gala ligamentskador m.m.

Rehabiliterande syfte:

 • För att ge mekanisk stabilitet i en led – viktigt att poängtera är att tekniken inte skall tillämpas i en akutinflammatorisk fas med svullnad.
 • För att optimera läkning av en skadad ledstruktur då man minskar belastningen på det skadade området.

Kinesiotejpens huvudsyfte är påskynda kroppens egna läkningsförmåga genom att den följsamt påverkar huden kring det skadade området och underlättar för kroppen vid mindre skador på leder, ligament, senor och muskler.

I huden finns det många typer av receptorer och det är dessa som blir stimulerade av kinesiotejpen vilket hjälper till att normalisera kroppsfunktionen. Vissa studier menar att man påskyndar läkningen av ett skadat område jämfört med utan tejpning.

Kinesiotejpen kan även ha en psykologisk påverkan då den förmedlar en känsla av stabilitet och säkerhet hos patienten. Metoden ökar även proprioceptionen, uppfattningen om vad kroppen har för position, som också kan ge en känsla av trygghet vid rörelse. Kinesiotejpen används både i rehabiliterande- och förebyggande syfte vid exempelvis:

 • Ryggsmärta/skador
 • Nacksmärta/skador
 • Axelsmärta/skador (AC-ledbesvär, claviculabesvär m.m.)
 • Knäsmärta/skador (hopparknä, löparknä, patellabesvär m.m.)
 • Armbågssmärta/skador (tennisarmbåge, golfarmbåge, musarm m.m.)
 • Fotsmärta/skador (hälsporre, plantar fasciit, stukningar m.m.)
 • Muskelsmärta/skador
 • Muskelbristningar
 • Förebyggande av idrottsskador

Pris: 400:- inkl. moms

Back To Top