skip to Main Content
0721 68 00 22 | 0416 181 80 info@ikomfysiocenter.se
Ikom Fysiocenter

STÖTVÅGSBEHANDLING

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är mycket lämplig vid vanliga och svårbehandlade åkommor och diagnoser samt att behandlingen är relativt smärtfri. Läkningsresultaten är mycket goda och ofta upplever patienten smärtfrihet, förbättrad ledrörlighet och därmed ökad livskvalitet.

Behandlingen är tidseffektiv – frekvensen ligger oftast på 3 – 6 behandlingar med 5 – 10 dagars mellanrum. Oftast ses förbättringar redan efter ett fåtal behandlingstillfällen.

Under 80-talet introducerades stötvågsbehandling för njurstensbesvär och detta förekommer än idag. En av de upptäckter som gjordes var att behandlingen även hade positiva effekter vid muskel- och skelettdysfunktion.

Metoden har sedan utvecklats och flertalet ortopediska diagnoser som kan behandlas med stötvågsbehandling ökar ständigt.

Läkningsprocessen påskyndas då en ökad metabol effekt inträder eftersom inflammationsfasen ”triggas”. Ökad vaskularisering ger ökar frisättningen av olika tillväxtfaktorer samt att kalkbildningar som ligger inlagrade slås sönder av tryckvågorna och kan på så vis transporteras bort eller tas upp på naturlig väg. Smärtlindring uppstår genom den s.k. Gate-Control teorin.

Vissa biverkningar kan förekomma initialt t.ex. ökad smärta, rodnad, svullnad, hematom och petekier. Dessa eventuella biverkningar skall ha försvunnit innan ny behandling påbörjas.

Behandling rekommenderas bl.a. vid:

 • Plantar Fasciit
 • Achillodyni
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Femuropatellärt syndrom
 • Triggerpunktbehandling
 • Trochanterit
 • Piriformissyndrom
 • Calcifierad Skuldertendinit
 • Frusen skuldra
 • Radial/Medial epicondylit (tennisarmbåge/golfarmbåge)
 • Trapezius myalgi

Pris: 500:- inkl. moms

Back To Top