skip to Main Content
0721 68 00 22 | 0416 181 80 info@ikomfysiocenter.se
Ikom Fysiocenter

OSTEOPATI (Osteopatistuderande)

Osteopati

Osteopatin ser på människan som en helhet där allting samverkar. Genom att fokusera på kroppens funktioner och faktorer som skapar hälsa så är osteopatin ett starkt komplement till sjukvården.

Osteopatin grundades 1874 i USA av läkaren Andrew Taylor Still och är en manuell behandlingsform som bygger på att med händerna diagnostisera och behandla olika åkommor och besvär i kroppens rörelseapparat t.ex. skelett, muskler, leder, ligament och fascia.

Behandlingen är helt individbaserad och sker efter varje persons olika förutsättningar för att på så sätt skapa de bästa möjligheterna till en god hälsa och välmående.

Osteopatin bygger på fyra grundprinciper där alla delar av kroppen fungerar som en helhet och är beroende av varandra för optimal funktion. Om någon del av denna kedja förändras så måste resten av kroppen anpassa sig till denna förändring vilket kan leda till t.ex. stelhet, inflammation eller smärta och annat som kan påverka hälsan. Kroppen har en självläkande förmåga och fungerar som bäst när den är fri från hämmande restriktioner.

 • Människan är en enhet
 • Kroppen är självreglerande och självläkande
 • Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer
 • Rationell behandling baseras på dessa principer

Genom att behandla och förbättra funktionen så påverkas bl.a. cirkulationen, lymfatiska systemet och nervsystemet vilket gör att kroppens egen självläkningsförmåga kan fungera optimalt. Att inte bara behandla det område som gör ont (symtom) utan att även försöka hitta de bakomliggande orsakerna till besvären och varför de har uppstått är av största vikt.

Behandlingen föregås av en noggrann anamnes (frågeställning) kring besvären/skadan och sedan följer en undersökning som omfattar hela kroppen med bl.a. funktionella rörelser, aktiva- och passiva tester för att hitta patientens dysfunktion. Detta följs sedan upp med ortopediska, neurologiska och osteopatiska tester för att komma fram till en vävnadsspecifik diagnos eftersom det inte är helt säkert att orsaken till en patients problem eller smärta har sitt ursprung där patienten upplever den. Diagnosen bör finnas med i ICD-10 kodsystemet. Efter detta görs sedan en medicinsk bedömning om patienten är behandlingsbar.

Behandlingen i sig kan bestå av flertalet olika tekniker t.ex:

 • HVLA manipulation (ger ökad ledrörlighet, förändrat rörelsemönster och minskad smärta)
 • Mobilisering/Artikulering (rytmisk teknik i syfte att normalisera funktionen i en led)
 • MET – Muscle Energy Technique (behandlingsteknik för leder, ledkapslar och muskler som ger förbättrad rörlighet och normal ledfunktion)
 • PRT – Positional Release Technique (behandlingsteknik där en spänd och överaktiv muskel placeras i ett förkortat läge, vilket ger en återställning av nervsystemet och optimal muskelfunktion)
 • Myofasciella tekniker (behandling av muskulär och fasciell spänning)
 • Cranio Sacral Terapi (behandlingsteknik för normaliserat flöde av cerebrospinalvätskan mellan kranium och korsben)
 • Visceral manipulation (behandlingsteknik för organen i bukhålan vilket kan ge minskade besvär neurovegetativt samt även i rörelseapparaten)

Behandlingar:

 • Smärta i rörelseapparaten
 • Rygg (ryggskott, diskbråck, ischias m.m.)
 • Nacke (nackspärr och muskelspänningar m.m.)
 • Bröstrygg (muskelbesvär, smärta mellan skulderbladen, revbenslåsningar m.m.)
 • Axel/Skuldra (muskelbesvär, frusen skuldra, AC-led, inflammation i senor/slemsäckar m.m.
 • Armbåge (tennisarm, golfarm, nervinklämningar, inflammationer m.m.)
 • Hand (muskelbesvär, carpaltunnelsyndrom, inflammationer m.m.
 • Lår (muskelbesvär, muskelbristningar, kramper m.m.)
 • Knä ( hopparknä, löparknä, ledbandsskador, meniskbesvär, senskador m.m.)
 • Underben (muskelbesvär, benhinneinflammation m.m.)
 • Fot (hälsporre, hälseneinflammation m.m.)
 • Idrottsskador (idrottsmedicin m.m.)
 • Huvudvärk (spänningshuvudvärk, migrän m.m.)
 • Mag/Tarm besvär (Stressmage, matsmältningsbesvär, IBS m.m.)
 • Andningsbesvär (diafragmaproblematik m.m.)
 • Premenstruella smärtor
 • Öron/Bihålsbesvär
 • Urinvägsbesvär

Pris: 600:- inkl. moms

Back To Top