"Vi hjälper dig till en smärtfri vardag"

På IKOM Fysiocenter har vi lång erfarenhet av att bemöta människor med alla sorters besvär och problem. Vi arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv och erbjuder ett brett utbud av tjänster som är anpassande helt efter varje individs unika behov och förutsättningar.                                                                                                                                                                                                          

Med OptimumMetoden som i grunden bygger på postural träning / rehab kommer vi åt grundorsaken till både stelhet och kroniska smärtor i kroppen, förbättrar prestationsförmågan och hjälper dig via OptimumMind-porcessen att hitta tillbaka till ett permanent mentalt- och känslomässigt välmående. Metoden bygger på flera olika genombrott inom förståelsen för vad som ligger bakom optimal fysisk och psykisk funktion.