skip to Main Content
0721 68 00 22 | 0416 181 80 info@ikomfysiocenter.se
Ikom Fysiocenter

NÄRINGSMEDICIN

Näringsmedicin

Näringsmedicinen ser till vilka näringsbehov den enskilde individen har och vilka faktorer som bidrar till olika näringsbrister/näringsobalanser. Det är därför av största vikt att ge stöd åt kroppens egen naturliga läkningsförmåga genom kosten och olika kosttillskott.

Näringsmedicin och näringsterapi syftar till att främja hälsa genom individuellt anpassade program bestående av kost och kosttillskott. Inom näringsmedicinen ser man till hur kroppens funktioner påverkas anatomiskt, fysiologiskt och biokemiskt. Tillämpad kunskap om hur kosten; vitaminer, mineraler, fytokemikalier, aminosyror, enzymer, fettsyror, probiotika, antioxidanter är därför av största vikt.

Flertalet av dagens välfärdssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, övervikt, allergier, reumatism, cancer m.fl. beror inte sällan på bristande näringsupptag som i sin tur inte sällan beror på en felaktig och nedbrytande livsstil. Därför kan en behandling även innefatta råd om livsstilsförändringar i form av fysisk- och stressreducerande aktivitet

Näringsmedicinens behandlingsstrategi verkar för en långsiktig sund livsstil och sund kosthållning för att hålla kroppen i homeostas samt för att individen skall uppleva vitalitet och livsglädje.

    • Analyser (vitaminer, mineraler, hormoner, intoleranser m.m.)
    • Funktionsmedicin (kost, näring, träning/rörelse, sömn/vila, stress m.m.)
    • Kost- och livsstilsrådgivning
    • Kosttillskott
Back To Top