skip to Main Content
0721 68 00 22 | 0416 181 80 info@ikomfysiocenter.se
Ikom Fysiocenter

KINESIOLOGI

Kinesiologi

Behandlingar utförs främst inom fyra områden: Struktur/Mekanik, Energi/Akupunktur, Näring/Nutrition och Mentalt/Psykologiskt med målet att kroppen skall vara i balans för självläkning. Därför är ett holistiskt förhållningssätt avgörande vid behandling.

Ett centralbegrepp inom kinesiologin är den s.k. ”Hälsotriangeln” = Fysiskt, Kemiskt, Emotionellt. Triangeln påvisar människans tre delar med den grundläggande principen att alla delar samverkar för en optimal helhet och balans:

Fysiskt = muskler, leder, skelett
Kemiskt = mat, näringsämnen, neurotransmittorer, hormoner
Emotionellt = tankar, minnen, känslor, stress

Tillämpad Kinesiologi är ett helhetstänkande inom hälsovård och grundades av kiropraktorer i USA 1964.Ordet kinesiologi kommer från grekiskans ”Kin´in” = röra och kan alltså översättas med ordet ”rörelselära”.

Kinesiologi används både som diagnosmetod och behandlingsmetod. Den grundläggande tanken inom kinesiologin är att fysisk och psykisk stress, neurologiska obalanser och blockeringar kan spåras genom att testa specifika muskler.

Inom kinesiologin använder man sig av neuromuskulära tester eller manuella muskeltester för att hitta obalanser, spänningar eller blockeringar i kroppen.
Alla muskler i människokroppen är associerade och kopplade till de olika inre organen och till samtliga endokrina körtlar, specifika näringsämnen, känslor och tankar, akupunkturbanor och till övriga elektriska system som styr övriga delar av människokroppen.

Det går att kommunicera direkt med kroppen utan att behöva blanda in det medvetna eller omedvetna tänkandet. Detta görs genom använda en specifik muskel (s.k. manuell muskeltest) för att testa kroppen, vilket gör att kroppen svarar utan yttre påverkan och man får en mer ”sanningsenlig” bild på en persons obalanser och besvär.

Efter avslutad undersökning sker en balansering oftast genom massage direkt på berörda muskler, akupunkturpunkter eller olika reflexpunkter för blod och lymfa. Man kan också behandla obalanser med olika näringstillskott, homeopatiska preparat, massage av muskler och bindväv. Detta gör att kroppen får en chans till självläkning.

Behandlingar:

  • Vitamin- och mineraltester, hormonbalans, intoleranser m.m.
  • Fysisk kroppsoptimering (muskler, skelett och nervbanor)
  • Energioptimering
  • Mental träning
  • Emotionell optimering (stressbalansering)
  • Mental optimering (stressbalansering)
  • Frigöring av statisk potential

Pris: 600:- inkl. moms

Back To Top