skip to Main Content
0721 68 00 22 | 0416 181 80 info@ikomfysiocenter.se
Ikom Fysiocenter

ENERGIOLOGI

Energiologi

Energiologi är en modern vetenskaplig helhetssyn på människan och våra liv. Energiologi bygger på den inbördes ordningen och balansen mellan olika delar av vårt mänskliga system. Den gemensamma nämnaren för de olika delarna är energi. Detta är fundamentet i all vetenskap enligt A. Einstein.

Energiologi är alltså varken akademisk, skolmedicinsk eller alternativmedicinsk utan den är funktionell och neutral. Energiologin innehåller en religiöst och andligt neutral existentiell värdegrund som bygger på den egna individens valda värdegrund.Vad har man för nytta av Energiologi?

Enegiologi är ett fundament, ett paraply, en samverkande ”olja”, en lufttillförsel, ett sätt att förstå en människa och ett liv. Med Energiologin får du kunskap och förståelse som hjälper dig att optimera ditt eget och andras liv.

 • Vi identifierar problemet
 • Vi frågar varför
 • Vi söker inåt och bakåt
 • Vi förstår
 • Vi neutraliserar och balanserar
 • Vi förstår
 • Vi agerar
 • Vi bygger balans och funktion

Energiologi Företag & Organisationer!

Det som är rätt för människan är rätt för verksamheten, vilket bidrar till ökad lönsamhet, mindre sjukfrånvaro och attraktiva arbetsplatser.

Energiologi Företag utvecklar ledarskap på bredden och djupet så att verksamheten får ut mer av den kapacitet som chefer och medarbetare redan har men inte nyttjar. När den statiska potentialen frigörs påverkas organisation och personal på ett fundamentalt plan som i sin tur sprider sig som lönsamma ringar på vattnet i verksamheten och ut till de människor som finns runtomkring. Energiologin tar även reda på varför personen inte utnyttjar sin statiska potential.

En arbetsplats där människor får utvecklas och växa i sig själva är en arbetsplats där människor mår och fungerar bra.

För att presentera och introducera arbetssättet kan vi börja med en halvdags workshop på plats hos er. Om ni sen vill gå vidare och använda Energiologi Företag för hela eller delar av organisationen gör vi ett upplägg med individuella möten och vi börjar alltid med VD:n. Är du VD och vill inleda individuellt för att på så sättfå insyn i vad Energiologi kan göra för företaget har du möjlighet att börja med en enskild konsultation.

 • Energiologi – grunder, värdegrund och arbetsmetodik
 • Ledarskapets roller och funktioner
 • Arbetsmodell för att hjälpa medarbetare frigöra mer av sin statiska potential
 • Arbete med din/er verksamhet konkret utifrån verkligheten
 • Hur integrera arbetssättet i organisationen (möjlighet till uppföljning)
 • Sammanfattning

Pris: 800:- inkl. moms

Back To Top