skip to Main Content
0721 68 00 22 | 0416 181 80 info@ikomfysiocenter.se
Ikom Fysiocenter

DJUPVÅGSBEHANDLING

Djupvågsbehandling

Djupvågsbehandling är en icke hårdhänt men effektiv behandlingsmetod som ger ökad rörlighet, avslappning, flöde, cirkulation och kan användas på de flesta förekommande muskelbesvär t.ex. ryggbesvär, nackbesvär, tennisarm, smärtlindring m.m.

Den största fördelen med djupvågsbehandling är att den korta behandlingstiden och att den är väldigt mjuk och skonsam, vilket givetvis är bra då man ofta är känslig när man lider av konstant smärta. Det gör inte ont mer än vid kontakt med triggerpunkter som kan kännas, men detta går i regel över efter ca 20 sekunder.

Djupvågsbehandlingen riktar sig till fascian/bindväven som i sig omsluter allt i kroppen från muskler, skelett, organ och inre celler. Vad som sker är att djupvågsmaskinen utvecklar 400 – 1200 harmoniska pulseringar per minut som sätter kroppens fascia/bindväv i rörelse vilket verkar över stora ytor både djupt och brett. Djupvågsbehandlingen ökar flödet av vätska i kroppen, ökar cirkulationen samt hjälper till med utbytet av näringsämnen och slaggutförsel i fascian/bidväven.

När fascian/bindväven är överansträngd klibbar strukturerna samman vilket gör att rörligheten minskar. Det är här djupvågsvibrationerna når ner på djupet i dessa strukturer, och når igenom kroppens egna försvarsmekanismer (nervsystemet), som det ger en avslappnande inverkan i kroppens fascia/bindväv. Detta gör att muskler och leder kan slappna av med resultat av minskad smärta, minskad muskelspänning och ökad rörlighet.

Fascia/bindväv är som ett stort nätverk som i princip omsluter allt i kroppen. De senaste årens forskning visar att fascia/bindväv har en mycket större betydelse för hälsa, värk och smärta än vad som tidigare känts till.

En ej fungerande fascia/bindväv kan skapa inflammation i kroppens olika strukturer. Samtidigt är inflammation kroppens naturliga läkeprocess. Att en inflammation inte läker kan bero på en mängd olika saker t.ex. dålig kosthållning, för lite aktivitet, dålig läkeprocess eller upprepade monotona rörelser.

Behandling av bl.a. följande besvär m.fl.

 • Ryggbesvär
 • Nackbesvär
 • Muskelbesvär (generellt)
 • Frozen Shoulder (frusen skuldra)
 • Tennisarbåge (radial epicondylit)
 • Golfarmbåge (medial epicondylit)
 • Musarm
 • Löparknä
 • Trochanterit
 • Piriformissyndrom (falsk ischias)
 • Tendinopati (senskador/inflammationer)

Pris: 500:- inkl. moms

Back To Top